Purmerenderweg 60
 

kavel
DK2
verpondingsnummer
nvt
bouwjaar
1901
wijk
nvt
OAT nummer
D218
eerste boerderij
1901
Een project van Katja Bossaers
Beemster                  Boerderijen
Tot 1900 was dit een perceel weiland dat onderdeel uitmaakte van het dijkstuk van de Dijkkavel 2. De toenmalige eigenaresse was Dieuwertje Oosthuizen (1833-1912), weduwe van Jacob de Jong. Zij verkocht in 1901 1,78 hectare weiland aan de Purmerenderweg aan Pieter Pauw.
Pieter Pauw (1862-1950) was geboren in Oosthuizen waar zijn vader kastelein was. Hij trouwde in 1890 met Maria Johanna Lindeboom (1866-1949) uit Purmerend. Ze woonden eerst in Oosthuizen waar twee zoons en twee dochters werden geboren. In 1896 verhuisde het gezin naar de Beemster. Pieter liet direct na de aankoop van het land een boerderij bouwen. Hij verkocht zijn bedrijf in 1937 aan schoonzoon Klaas Bark.
Klaas Bark was in 1895 geboren in Sloten en kwam in 1918 naar de Beemster. Hij trouwde in mei 1937 met Trijntje Pauw die sinds 1930 weduwe was van Jan Veltrop, slager in Broek in Waterland. Uit dat huwelijk had zij een dochtertje Aaltje. In 1947 werd het huis gedeeltelijk vernieuwd en werd er een gemetselde brug gebouwd. In 1971 vond opnieuw een verbouwing van de woning plaats. Er werden ook diverse schuren en kassen bijgebouwd. In 1977 schonk Klaas Bark de boerderij aan Jan Oudes. Samen met zijn vrouw Anna Alida van Heusden runt hij een tuindersbedrijf. Ze genieten met name bekendheid voor hun eenjarige planten.
Foto Boerderijenbeeldbank
De minuutplan uit 1813 (Noord-Hollands Archief)
1923
1928
1943