Wormerweg 26

kavel
DK53
verpondingsnummer
nvt
bouwjaar
1918
wijk
nvt
OAT nummer
F318
eerste boerderij
1918
Een project van Katja Bossaers
Beemster                  Boerderijen
Foto Boerderijenbeeldbank
De meeste dijkkavels werden doorsneden door een weg, waardoor er een dijkstuk grenzend aan de dijk en een tochtstuk grenzend aan de tochtsloot ontstonden. Zo ook de Dijkkavel 53. Het oostelijk van de Wormerweg gelegen tochtstuk bleef tot begin 20e eeuw in bezit van dezelfde eigenaar als het dijkstuk. In 1910 verkocht de toenmalige eigenaar Paul Marie Joseph Louis François Xavier Vercruysse, een grootgrondbezitter uit Kortrijk in België, het ten oosten van de Wormerweg gelegen weiland aan Jacob Doets.
Jacob Doets (1861-1934) was veehouder en warmoezenier aan de Zuiderweg. Uit zijn huwelijk met Aaltje Voet uit Oostzaan werden zes kinderen geboren. In 1917 verkocht Jacob het weiland aan Cornelis Laan.
De minuutplan uit 1813 van het tochtstuk, boven de Wormerweg en de
sloot van de Graftdijkermolengang (Noord-Hollands Archief)
Cornelis Laan werd in 1880 aan de Middenweg geboren als zoon van Pieter Laan en Trijntje Beets. In 1901 trouwde hij met Antje Klinkhamer uit Schermerhorn en ging daar wonen. De oudste dochter werd er geboren. In 1907 verhuisde het gezin naar de Oosthuizerweg waar nog een dochter ter wereld kwam. Op 8 oktober 1917 verkreeg Cornelis Laan een bouwvergunning om een boerderij met veestalling te bouwen. Een jaar later werd er een schuur voor berging bijgebouwd en in 1923 en 1924 volgden bouwvergunningen voor schuren voor paarden- en veestalling. Volgens de Landbouwtelling van 1930 bezat Cornelis 1 paard, 20 melkkoeien, 1 schaap en 5 lammeren, 5 fokzeugen en 19 biggen. In april 1940 werd op de boerderij aan de Wormerweg een boelhuis gehouden, waarbij onder andere de veestapel, boeren- en tuindersgereedschappen zoals een zo goed als nieuwe maaimachine en een hooischudder, draineerbuizen en een varkenshok te koop werden aangeboden. Cornelis en Antje verhuisden naar De Rijp en verkochten de boerderij aan Jacob de Waal.
Jacob de Waal was in 1898 geboren in Landsmeer en woonde daarna in Ilpendam en Broek in Waterland. Toen hij eigenaar van de boerderij werd, was hij paardenfokker te Amsterdam. Hij was in 1922 getrouwd met Trijntje Laan (1902-1983), een nichtje van Cornelis. In 1955 verkreeg hij een bouwvergunning voor een verbouwing van de boerderij.
Twintig jaar later werd de boerderij verkocht aan
dr. Dirk Roelof de Groot, gynaecoloog te Purmerend. Hij liet direct de boerderij onder architectuur verbouwen. In 1978 kreeg hij nog een bouwvergunning voor de aanleg van een zwembad.